ΑΡΧΕΙΑ

All Important Documents

Αρχεία

Τί είναι Ηλιακή Θερμότητα?

Solar thermal is the specialist term for heat produced using solar energy. Thermal collectors convert sunlight into heat which is used for hot water, for auxiliary heating or for heating swimming pools. It may also be used to heat air directly using hot air collectors.

Τί είναι τα φωτοβολταικά?

Photovoltaic (photo = light, volt = unit of electrical voltage) is the specialist term for electricity produced using solar energy. Photovoltaics concerns the direct conversion of sunlight into electric current using solar cells.

What is wind generators ?

s an equipment that uses the speed of the wind for producing electricity

Σας παραθέτουμε την νομοθεσία και το πλαίσιο για τοποθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο.
Οι πηγές μας είναι η Υπηρεσία Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

.www.cie.org.cy,

Απο τις αρχές Αυγούστου άνοιξε η φετινή περίοδος υποβολής αιτήσεων και είναι σημαντικό να υποβάλετε ταχύτατα τις αιτήσεις σας . Αυτό διότι απο τον Σεπτέμβρη που θα επιστρέψουμε στους κανονικούς ρυθμούς , αναμένεται μεγάλος όγκος αιτήσεων και υπερφόρτωση των κρατικών υπηρεσιών που εκδίδουν τις σχετικές άδειες. Όσο πιο γρήγορα υποβάλετε την αίτηση σας ,τόσο το καλύτερο !!!
Έχουν γίνει μικρές αλλαγές σε σχέση με τα περσινά σχέδια ,για αυτό είναι καλό να μελετήσετε καλά τους κανονισμούς. Αυτό που ξέρουμε για φέτος είναι ότι σε σχέση με την φορολογία των εισοδημάτων σας απο ΑΠΕ,μόνο η εφ¨απαξ επιχορήγηση 40 % ή 55%, δεν φορολογείται .

elEL
Scroll to Top